مرجع تخصصی سئو سپهر صنعت سهند Navid Mirzaaghazadeh دردنامه رستم فرخ زاد به برادرش در آستانه شكست از اعراب

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 4 , از مجموع 4

موضوع: دردنامه رستم فرخ زاد به برادرش در آستانه شكست از اعراب

 1. #1
  آنقدر قدرتمند باشيد كه هيچ كس نتواند آرامش ذهني تان را به هم بريزد. از كتاب "كليد" اثر "جو ويتال
  FFKIA آواتار ها
  وضعیت : FFKIA آنلاین نیست.
  تاریخ عضویت : Jul 2010
  محل سکونت : تهران
  سن: 44
  نوشته ها : 7,666
  سپاس ها : 11,423
  سپاس شده 25,940 در 4,667 پست
  یاد شده
  در 59 پست
  تگ شده
  در 751 تاپیک

  دردنامه رستم فرخ زاد به برادرش در آستانه شكست از اعراب

  با سلام

  بناهاي آباد گردد خراب # ز باران و از تابش آفتاب
  پي افكندم از نظم كاخي بلند # كه از باد و باران نيابد گزند


  اين اشعار درواقع بي شرح است . اما چند كلمه اي در باب آن مينويسم .
  بنا به روايات اين نامه يكروز قبل از كشته شدن رستم فرخ زاد در جنگ قادسيه به سمت برادرش فرستاده شد .
  رستم در اين نامه سعي كرده تا با شرحي از رخدادهاي آن روزها ، تاسف خود را از شكست قريب الوقوع ايرانيان و اتفاقاتي كه پس از آن براي اين قوم خواهد افتاد به اطلاع برادرش برساند .
  حكيم ابوالقاسم فردوسي با زيبايي تمام اين نامه را به نظم درآورده و البته از آنجا كه مشخص نيست كه فردوسي به اين نامه دسترسي داشته يا نه ، مورخين بر اين باورند كه اين اشعار عمق تاسف خود فردوسي هستند از اين شكست ايرانيان و البته پيشگويي محقق شده اي از آنچه پس از پيروزي اعراب تا كنون رخ داده .
  بند بند مسائلي كه در لا به لاي اين اشعار نگاشته شده است در تاريخ امروزمان اتفاق افتاده و شايد بتوان گفت كه اين اشعار آينه تمام نمايي از روزگاري هستند كه در آن زندگي ميكنيم .
  هيچ ايراني غيوري نيست كه با خواندن اين دردنامه فردوسي ، حقايقي كه در پس آن نهفته است را درك نكند .  یــکــی نـامــــه سـوی بـرادر بـه درد # نـوشـت و سـخـنـهـا هـمـه یـــاد کـــرد
  نـــخـسـت آفــــریـن کــرد بر کـردگـار # کـــــــزویـسـت نـیـک و بـــــد روزگــــار
  دگـــر گـفـت کـــــز گــردش آسـمـان # پــژوهـنـــده مـردم شـود بـــــد گـمــان
  گـــنــهـکــارتـــر در زمـــانـــه مــنــــم # ازیـــــرا گــــــــرفـتـــــار اهـــریـمـنــــم
  که این خانه از پادشاهی تهی است # نــه هـنـگــام پـیـروزی وفـرهـی است
  ز چـــارم هــمــی بــنــگــرد آفــتــاب # کــز ایـن جنـگ مـا را بــد آیــد شـتـاب
  ز بـهـرام و زهـره اسـت مـا را گـزنــد # نـشـایــد گـــذشـتـن ز چــرخ بـلــنــــد
  هـمـان تـیـرو کـیـوان بـرابـر شدست #عـطـارد بـه بـرج دو پـیـکـــــر شدسـت
  چنین است وکاری بزرگ است پیش #هـمـی سیـر گـردد دل از جان خویـش
  هـمــه بــودنـیــــهـا بـبـیـنـم هــمـی # وزان خامـشـی بــــرگــزیـنــم هــمـی
  بــه ایــرانــیــان زار وگــریــان شــدم # ز سـاسـانـیـــــان نـیـــز بـریـان شـدم
  دریـغ آن سـر و تـاج و اورنـگ و تـخت # دریـــغ آن بــزرگــی و آن فـــر و بـخـت
  کـزیـن پـــس شکست آیـد از تـازیـان # سـتــــاره نـگـــــردد مـگـر بـــــر زیــــان
  بـــــــدیـن سـالـیـان چـارصـد بـگـذرد # کـزیـن تـخـمـه گیتـی کـسی نـشمـرد
  از ایــشــان فـــرسـتـاده آمـد بـه مـن # سـخـن رفـت هــر گـونــه بــر انـجـمـن
  کـــــه از قــادسـی تــا لــب رود بـــار # زمـیـن را بـبـخـشـیـم بــــا شـهـریـــــار
  وز آن ســو یـکـی بــــرگـشـایـیـم راه # بــه شـهـری کـجـا هـسـت بـازارگــــاه
  بــدان تا خــریــم وفــروشــیـم چــیــز # از ایــن پــس فـــزونـی نـجـویـیـم نــیـز
  پــذیــریــم مــــا ســاو و بــاژ گـــــران # نــــجـویـیـم دیـهـیــــــم گـــنـــــد آوران
  شـهـنــشـــاه را نـیـز فـرمـان بـریـــم # گـــر از مــا بـخـواهـد گـروگـان بـــــریـم
  چـنـیـن است گـفـتـار وکــردار نیست # جــز از گــــردش کــژ پـرگـــار نـیـسـت
  بــریــن نـیــز جـنـگـی بـود هـر زمــان # کـه کـشـتـــه شـود صـد هــژبـر دمـان
  بــزرگـان کـه با مـن به جـنـگ انـدرنـد #بـه گـفـتـار ایـشـــــان هـمـی نـنـگرند
  چــــو مـیـروی طـبـری وچـون ارمـنـی # بـه جـنـگ انــــد بــا کـیـش آهـرمـنـی
  چــو کـلبـوی سـوری و ایـن مـهـتـران #کــــــــه گــوپــال دارنـــد وگــرز گـــران
  هـمـی سـرفــرازان کـایـشـان کـیـنـد # بــه ایـــــران و مــازنــدران بـــر چــیـنـد
  اگــــر مـرز وراه اسـت اگـر نـیـک وبـد # بـه گـرز و بــه شـمـشـیـر بـایـد سـتــد
  بــکــوشــیـم و مـردی بــه کـار آوریـم # بـر ایـشـان جـهـــان تـنـگ و تـار آوریـم
  نـــدانــد کـسـی راز گـردان سـپـهـــر # دگـر گـونه گـشـتـه است بـا ما به چهر
  چـــو نــامـه بــخـوانـی خــردرا مــران # بــــپــــرداز و بـــرســاز بــــا مــهـتـــران
  همه گرد کن خواسته هـرچه هست # پـــرسـتـنـده و جـامـه هـای نـشـسـت
  هـــمـــی تـــــاز تــا آذر آبــــــادگـــان # بــــه جــــــای بـــــزرگــــان و آزادگـــان
  هـمـیـدون گلـه هـر چه داری ز اسپ # بــبـــر سـوی گـنـــجـور آذر گـشـسـب
  ز زابـلـسـتـان گـــر ز ایــران ســپــــاه # هـــر آنــکـس کــــه آیـنـد زنـهـار خـواه
  بــــــدار وبــپــوش وبـیـــــارای مــهــر # نـگـه کــــن بـدیـن کـار گـردان سـپـهـر
  ازو شــــادمــانــی وزو در نـــهـــیـــب # زمـانـی فـــــرازسـت و روزی نـشـیـب
  سخن هرچه گـفـتـم بـه مـادر بـگـوی # نـبـیـنــــد هـمــــانــا مـــــرا نـیـــز روی
  گــــر از مـن بــد آگـاهـی آرد کـسـی # مـبـاش انـدریـن کـار غـمـگـیـن بـسی
  چـنـان دان کــه انـدر سـرای سـپـنـج # کـسـی کـو نـهـد گـنـج بـا دست رنـج
  چـو گـاه آیـدش زیـن جــهــان بـگـذرد # از آن رنـــــج او دیـــگــری بــــر خــــورد
  همـیـشه بـه یـزدان پـرسـتـان گـرای # بـپـــرداز دل زیــــن سـپـنـجـی سـرای
  کـه آمـد بـــه تــنــگ انــدرون روزگــار # نـبـیـنـد مـــرا زیـن سـپـس شـهـریـــار
  تــــــو بــا هر کــه از دوده ی مــا بـود # اگــــــر پـیــــر اگــــر مــرد بـرنـا بــــــود
  هـــمـه پـیـش یـزدان نـیـایـش کنـیـد # شـب تـیــــره او را ســتــــایـش کـنـیـد
  بکوشـیـد و بـخـشـنـده باشـیـد نــیـز # ز خـوردن بــــه فـردا مـمــانـیـد چـــیــز
  که من با سپاهی بـه سـخـتـی درم # بــه رنــج و غــم و شــور بـــخـتـی درم
  رهــایـی نـیـابـم ســــرانـجـام از ایـن # خـوشـا يـــاد نــــوشـیــن ایـران زمـیـن
  چـو گـیـتـی شـود تـنـگ بـر شهـریـار # تـــو گـنـج و تـن و جـان گـرامـی مــدار
  کـزیـن تـخـمـه ی نــــامـدار ارجـمـنـد # نـمـانــــدسـت جـــــز شـهـریـار بـلـنـد
  زکوشش مکن هیچ سستی به کـار # بـگـیـتـی جــــز او نـیـسـتـمـان یــادگـار
  ز سـاسـانـیـان یــادگـار است و بـس # کــز ایــن پـس نبـیند از این تخمه کس
  دریغ ایـن سر و تـاج و ایـن مهـر و داد # که خواهد شد این تخت شاهی به باد
  تـــو بــدرود بـــاش و بــی آزار بـــاش # ز بـهـــــر تــــن شــه بــه تـیـمـار بـاش
  گر او را بـد آیـد تــو سـر پـیـش اوی # بـه شـمـشـیـر مـی دار و یـاوه مـگوی
  چــو بـــــا تـخـت مـنـبـر بـرابـر کـنـنـد # هــــمـه نــام بـوبـــکـر و عـمـر کــنـنــد
  تــبــه گــردد ایــــــن رنــج هــای دراز # نــــشیـبـی دراز است پــــیـش فــــراز
  نـه تـخـت و نـه دیـهیم بینی نه شهر # ز اخـتـر هـمـه تـازیــــان راسـت بـهـــر
  چــــو زور انـــــــدر آیـــــــد به روز دراز # شــود نـــاســزا شـــاه گـــردن فــــراز
  بـپـوشنـد از ایـشـان گـروهـی سیـاه # ز دیـــبـــا گـــذارنـــد بــــــر سـر کـــلاه
  نـه تـخـت و نـه تاج و نـه زرینه کفش # نـه گـوهـر نـه افـسر نـه بـر سر درفش
  بــرنــجــد یــکــی دیــگــری بــرخـورد # بـه داد و بـه بـخـشـش هـمـی نـنـگرد
  شب آیـد یـکی چشمـه رخشان کند # نـهـفـتــه کـسی را خـروشـــــان کـنـد
  سـتـانـنـده ی روزشـان دیـگـر اسـت # کـمـر بــر مـیـــــان و کـله بـر سر است
  ز پـیـمـان بـگــــــــردنـد و از راسـتـی # گـــــرامـی شـود کــــــژی و کـاسـتـی
  پــیــاده شــود مـــــردم جـنـگ جـوی # سـوار آن کـه لاف آرد و گفـت و گـــوی
  کــشـاورز جـنـگـی شـود بـی هـنـــر # نــــــژاد و هـنـــر کــمـتــر آیــد بــه بـــر
  ربـــــایـد هـمـی ایـن از آن،آن از ایـن # ز نـفـــــریــن نــــدانـنـــد بـــاز آفــــریـن
  نـهــــــان بــــدتــر از آشـکــــارا شـود # دل مـردمــــــان سـنــگ خـــارا شـــود
  بـــدانـدیــش گـــردد پــدر بــر پــســر # پـدر بـر پـسـر هـم چـنـیـن چـاره گــــر
  شـود بـــنـده ی بـی هــنـر شـهـریـار # نــــژاد و بــــــزرگـی نـیـــــایـد بـه کـــار
  بـه گـیـتـی کـسـی را نـمـانــــد وفــا # روان و زبـــانــهـــــا شـــود پـــر جــفـــا
  از ایـــــران و از تـــرک و از تــازیــــــان # نـــژادی پـــدیــــد آیــــد انـــدر مـیـــــان
  نـه دهـقـان نـه تـرک و نـه تازی بـــود # سـخـن هـــا بـه کـــردار بـــازی بــــود
  هـمـه گــنـــج ها زیــــر دامـن نـهـنـد # بـمـیـرنـد و کـوشش بـه دشمن نـهنـد
  بـــود دانــشــومــنــد و زاهــد بــنــام # بـکـوشـد از ایـن تـا کــه آیـــد بــه کـام
  چـنـان فـاش گـردد غـم و رنـج وشـور # کـه شـادی بـه هـنـگـام بـهـرام گـــــور
  پـــدر بـا پــســر کـــــیـن سـیــم آورد # خـورش کـشـک و پـوشش گـلـیـم آورد
  زیــان کـسـان از پـی ســود خـویـش # بـجـویـنـــد و دیــــن انــــدر آرنـد پـیـش
  نــبــاشــد بـهــــار و زمـستـان پـدیـد # نـیــــارنـــد هـنـگــــام رامــش نـبـیـــــد
  چــو بـسـیـار از ایـن داستـان بـگـذرد # کـسـی ســــوی آزادگـــی نــنــگـــــرد
  بــریــزنــد خــــــون از پـی خـواسـتـه # شــود روزگـــار مــهـــــــان کــاســتـــه
  دل مـن پــر از خـون شـــد و روی زرد # دهـــن خــشـک و لـب ها شده لاژورد
  کـه تـا مـن شـدم پـهـلـوان از مــیـان # چـنـیـن تـیـره شـد بـخـت ساسانیـــان
  چنین بی وفـا گـشت گـردان سپـهـر # دژم گـشـت و از مــــــا بـبـریـــــد مـهـر
  اگـــــر تـیـر بـــــر کــوه آهــن زنــــــم # گذاره کنـم زان کـه رویـیـن تنم
  کنون تــیــز پــیــکـــان آهــن گـــــذار # هـمـی بـــر بـــرهـنـه نـیـــایـد بـه کــار
  همــان تـیـغ کــان گردن پیل و شـیـر # فـکـنـدی بــــه زخــــم انـدر آورد زیــــر
  نـبـــرد هـمـی پـوست بــــــر تـازیـان # ز دانــــش زیــــان آمـــدم بــــر زیــــان
  مـــرا کـاشـکـی ایـن خـرد نـیـسـتـی # گـر انـدیـشـه نـیـک و بـــــد نـیـسـتـی
  بـزرگــان کـــه در قـادسی بــا مـنـنـد # درشـتـنــد و بـــــــر تـازیــان دشـمنـنـد
  گمانـنـد کـایـن بـیـشه پــر خون شود # ز دشـمـن زمـیـن رود جـیـهـون شـــود
  ز راز ســپـهــری کـس آگـاه نـیـسـت # نـدانـنـد کــایــن رنـج کـوتـــاه نـیـسـت
  چـو بـــــر تـخـمـه ای بـگـذرد روزگـــار # چـه ســـود آیـــــد از رنـــج و از کـــارزار
  تــــــرا ای بــــرادر تــــن آبـــــاد بـــاد # دل شــاه ایــران بــه تــو شــاد بـــــاد
  کـه ایـن قـادسـی گـور گــاه منـست # کـفـن جـوشـن و خـون کــلاه مـنـست
  چـــنــیــن اسـت راز سـپـهـر بـلـــنـد # تـــو دل را بـه درد مــــن انــــدر مـــبـند
  دو دیــده ز شــاه جــهـان بــر مــــدار # فـــدا کــن تــــن خــویــش در کـــــارزار
  کـــه زود آیــد ایـــن روز اهـــریـمـنـی # چـو گــردون گــردان کـــنــد دشـمـنـی
  چـو نـامـه بــه مـهـر انـدر آورد گـفـت # کـــه پـیـــونــده بــا آفـریـن بـاد جـفـت


  رهايي نيابم سرانجام از اين ............. خوشا ياد نوشين ايران زمين
  خوشا ياد نوشين ايران زمين
  خوشا ياد نوشين ايران زمين


  پاينده باشيد
  Они говорят: "Зло преобладает, когда хорошие люди не в состоянии действовать."
  Что они должны сказать, "Evil преобладает"

  سینماسنتر را در فضای مجازی دنبال کنید

  امروز می‌خواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دین است.
  تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید.
  تزویر سکه ای دو روست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است.
  عوام خدایش را میبینند،
  و اهل معرفت ابلیسش ...
  و چه خون دلها خورد علی (ع) از این جماعت سر به سجود آیه خوان و به ظاهر متدین.
  تزویر به شما امان میدهد تا مقاومتتان را بشکند،
  پس از تسلیم، شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
  یا ایها الذین آمَنو ...آمِنو

  سخنان پایانی مختار در جمع مردم کوفه


  مرکز شبکه و امنیت پارت شبکه پرداز
  دوربین مداربسته , نظارت تصویری , حفاظت پیرامونی , اعلام و اطفاء حریق , شبکه و زیرساخت
  دیتاسنتر , یو پی اس , برق بدون وقفه , هوشمند سازی ساختمان , دوربین مدار بسته 2. 11 کاربر از پست مفید FFKIA سپاس کرده اند .


 3. # ADS
   

 4. #2
  هر نتی که از عشق بگوید، زیباست... حالا سمفونی پنجم بتهون باشد یا زنگ تلفنی که در انتظار صدای توست...
  Parnian آواتار ها
  وضعیت : Parnian آنلاین نیست.
  تاریخ عضویت : Aug 2010
  نوشته ها : 1,879
  سپاس ها : 4,267
  سپاس شده 4,230 در 1,374 پست
  یاد شده
  در 4 پست
  تگ شده
  در 522 تاپیک

  پاسخ : دردنامه رستم فرخ زاد به برادرش در آستانه شكست از اعراب

  مرسی ی ی ی فرخ... مرسی ی ی.
  بند بند این اشعار دردناکند و تأثر بر انگیز.
  چه این دردنامه از فردوسی باشد و چه واقعا از رستم فرخزاد، واقعیت تاریخ سرزمین ماست... خاکی که بارها و بارها در طول تاریخ خود لگد کوب سم بیگانگان شد و هربار سر بلند کرد.
  چه زیبا رستم برادر را پند می دهد که در برابر کشور و پادشاه، لحظه ای به فکر حفظ جان خود نباشد.
  که انسان های زیادی همانند ما می آیند و می روند و چیزی که باقی می ماند خاک مقدس ایران زمین است که بایستی جاودانه بماند.
  و چه هوشمندانه است گفتارش که اگر ايستادگي نكنيم نسلهاي پس از ما بر ما خرده خواهند گرفت كه به راستي چرا ايران جولانگاه تازيان بيابانگرد شد.

  دلم می خواد شعری از نظامی گنجوی شاعر بزرگ ایران زمین رو هم اینجا بیارم:
  همه عالم تن است و ایران دل
  نیست گوینده زین قیاس خجل
  گر که ایران زمین دل باشد
  دل ز تن به بود، یقین باشد.
 5. 4 کاربر از پست مفید Parnian سپاس کرده اند .


 6. #3
  آنقدر قدرتمند باشيد كه هيچ كس نتواند آرامش ذهني تان را به هم بريزد. از كتاب "كليد" اثر "جو ويتال
  FFKIA آواتار ها
  وضعیت : FFKIA آنلاین نیست.
  تاریخ عضویت : Jul 2010
  محل سکونت : تهران
  سن: 44
  نوشته ها : 7,666
  سپاس ها : 11,423
  سپاس شده 25,940 در 4,667 پست
  یاد شده
  در 59 پست
  تگ شده
  در 751 تاپیک

  پاسخ : دردنامه رستم فرخ زاد به برادرش در آستانه شكست از اعراب

  این روزها نمیدونم چرا همش ابیات این شعرهای فردوسی تو ذهنم میاد.
  بیت به بیت اینها رو باید طلا گرفت.
  نوستر آداموس کیه؟
  همیشه مرغ همسایه غازه!
  دیگه از این پیش بینی بهتری هم در طول تاریخ داشتیم؟ نه مایا ها و نه ادگار کایس و نه هیچ کس دیگه ای!
  فقط فردوسی ...
  Они говорят: "Зло преобладает, когда хорошие люди не в состоянии действовать."
  Что они должны сказать, "Evil преобладает"

  سینماسنتر را در فضای مجازی دنبال کنید

  امروز می‌خواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دین است.
  تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید.
  تزویر سکه ای دو روست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است.
  عوام خدایش را میبینند،
  و اهل معرفت ابلیسش ...
  و چه خون دلها خورد علی (ع) از این جماعت سر به سجود آیه خوان و به ظاهر متدین.
  تزویر به شما امان میدهد تا مقاومتتان را بشکند،
  پس از تسلیم، شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
  یا ایها الذین آمَنو ...آمِنو

  سخنان پایانی مختار در جمع مردم کوفه


  مرکز شبکه و امنیت پارت شبکه پرداز
  دوربین مداربسته , نظارت تصویری , حفاظت پیرامونی , اعلام و اطفاء حریق , شبکه و زیرساخت
  دیتاسنتر , یو پی اس , برق بدون وقفه , هوشمند سازی ساختمان , دوربین مدار بسته 7. 7 کاربر از پست مفید FFKIA سپاس کرده اند .


 8. #4
  RASHNO آواتار ها
  وضعیت : RASHNO آنلاین نیست.
  تاریخ عضویت : Jul 2010
  محل سکونت : کرج
  نوشته ها : 3,070
  سپاس ها : 6,228
  سپاس شده 6,215 در 2,018 پست
  یاد شده
  در 2 پست
  تگ شده
  در 763 تاپیک

  پاسخ : دردنامه رستم فرخ زاد به برادرش در آستانه شكست از اعراب
  خوشا خواب نوشين ايران زمين

  كه ايران به گيتي چنين خوار شد
  ازين زندگاني دوصد مرگ به
  به يزدان كه بايد سر دار شد

  ....
  با عرض معذرت از محضر فردوسي بزرگ، زخمه اي بر تار دل زديم و نغمه اي ناهمگون بر ادامه كلام زيبايش جاري شد.
  ویرایش توسط RASHNO : 09-30-2012 در ساعت 21:49


  دوباره خواهيم روييد...
 9. 5 کاربر از پست مفید RASHNO سپاس کرده اند .


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این تاپیک را مشاهده نموده اند: 0

There are no members to list at the moment.

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •